Børnebriller

Børnebriller

Det vigtigste ved en børnebrille er, at barnet får forbedret sit syn, samt at barnet kan lide at gå med brillen. Brillen er ikke til meget nytte, hvis den bliver liggende i skoletasken.

Vi har nogle ekstra krav, når det drejer sig om en børnebrille.

  •  De skal sidde godt på ansigtet, så barnet ikke tænker over, at de har briller på.
  • De skal være robuste, da de skal kunne holde til et barns aktivitetsniveau.
  •  De skal være smarte, så barnet er stolt af at have briller.
  •  Brillestellet skal være allergitestet.
  •  Brilleglassene skal være hærdede, så de ikke ridses så let.
  •  Brilleglassene skal være plastglas, så de er brudsikre.

Der kan også vælges bæredygtige briller til børn.

 

 

Ligesom ved køb af briller til voksne, får du naturligvis også 30% i rabat ved køb af børnebriller hos Brilleklinikken. Dette gælder både stel, glas og glasbehandlinger.

Som udgangspunkt skal børns briller udskiftes minimum hvert andet år, da børn vokser, og afstanden mellem øjnene og synsstyrken ændrer sig. Det er øjenlægen, som anbefaler hvor ofte barnet skal til synsprøve, så længe barnet er under 10 år.

 

Forældre skal være opmærksomme på

Det er en god ide at få dit barns syn tjekket. Mange børn har synsproblemer, de ikke selv er klar over. Børn, der ikke har fået kontrolleret deres syn, kan have et meget dårligt syn, uden at de ved det, fordi de aldrig har set bedre, og derfor kan de af gode grunde ikke vide, hvordan andre med et normalt syn ser. Er barnets synsproblemer medfødte, vil de alså ikke beklage sig over det. Forældre, lærere og andre, der beskæftiger sig med barnet, har også svært ved at opdage synsfejl.

Sundhedsplejer, skolesundhedsplejen og egen læge er opmærksomme på børns sanser, men dette er desværre ikke altid nok. Et barn med synsfejl udvikler sig langsommere end det ellers ville, men man kan jo ikke vide, hvordan en normal udvikling ellers ville have været for det enkelte barn. Til gengæld ved man, at mennesker tilegner sig den største viden igennem synet – det anslås til 75-95% af al viden. I barndommen tilegner vi os hurtigst og lettest viden, så det vil være trist, hvis vi ikke opdager et barns synsfejl, som kan rettes med en god og let løsning, som briller er. Det er også muligt at synstræning er nok – dette kan optikeren afklare og hjælpe med. Jo hurtigere en synsfejl bliver opdaget, desto bedre.

Der er mange typer synsfejl. Man kan være langsynet, nærsynet, have bygningsfejl, samsynsproblemer, fokuseringsproblemer, øjenmotorik og et dovent øje – blot for at nævne nogle. Det er bedre at få sit barns syn kontrolleret én gang for meget end én gang for lidt. I Brilleklinikken giver vi os god tid til at undersøge børns øjne. Den bestilte tid bruges udelukkende på barnet-  uden afbrydelser og i en god stemning.

Her er nogle symptomer, der bør henlede tanken på at få sit barns øjne undersøgt:

– Et af øjnene drejer ind eller ud i forhold til det andet øje
– Barnet gnider øjne, har hyppig blinken eller tåreflod
– Rødme, irritation
– Barnet kniber øjnene sammen
– Barnet holder for det ene øje ved læsning/tegning
– Barnet sidder skævt med hovedet ved læsning/tegning
– Barnet bevæger hovedet ved læsning
– Barnet har svært ved at holde koncentrationen ved nærarbejde
– Unormal læseafstand
– Barnet har svært ved at følge linjen, når der læses
– Barnet bruger fingeren ved læsning
– Barnet er motorisk dårlig i forhold til sin alder
– Indlæringsproblemer
– Pandehovedpine
– Ondt/træthed i øjnene
– Lav læsehastighed for alderen
– Dårlig afstandsbedømmelse
– Barnet har dårlige sportspræstationer i forhold til sin alder
– Spørg barnet om det ser dobbelt, også bare indimellem evt. ved træthed
– Barnet husker dårligt, hvad han/hun har læst
– Fokuseringsbesvær
– Klodsethed
– Undgår helst læsning

Hos Brilleklinikken laver vi en grundig synsprøveanalyse og samsynsprøve af dit barn. Samsynet er måden hvorpå øjnene arbejder sammen.  Børn under 10 år vil altid blive henvist til øjenlæge, inden der laves briller. Hvis barnet har samsynsproblemer vil vi hos Brilleklinikken henvise til en optiker, der er specialiseret i samsynsproblemer, og som vi har et tæt samarbejde med. Det er ikke ved alle samsynsproblemer, der er brug for briller. Omvendt kan man også have en god brille med de rigtige styrker, og alligevel have behov for synstræning.

Vi er altid opmærksomme på, om der er symptomer, der bør tilses af en læge. Hvis dette er tilfældet, henviser vi til en specialiseret læge indenfor området.

Øjenlæge - hvornår og hvorfor?

Hos Brilleklinikken henviser vi altid børn under 10 år til øjenlæge, hvis vi finder grund til, at barnet skal have briller, eller der findes symptomer ved øjnene, som signalerer eventuelle øjenproblemer. Dette sker som en sikkerhed for, at dit barns øjne er sunde og raske.

I skal selvfølgelig altid henvende jer til en øjenlæge, hvis jeres sundhedsplejerske, læge eller en optiker råder jer til det. Hvis der er arvelige synsfejl eller skelen i barnets familie, er det også en god idé at besøge øjenlægen.

Ud over at øjenlægen kontrollerer øjnenes udvikling, er der en helt særlig årsag til. Børns øjne er nemlig meget smidige og i særlige tilfælde er de i stand til at kompensere for temmelig store synsfejl. Øjenlægen kan derfor i disse tilfælde dryppe barnets øjne med medicin, som midlertidigt ophæver evnen til at fokusere. På den måde kan øjenlægen afsløre ellers skjulte synsfejl.

Hos øjenlægen vil du som regel blive godt informeret om, hvilket synsproblem dit barn eventuelt har. Nær- eller langsynet, måske kombineret med bygningsfejl, er de almindeligste synsfejl.

Hvis øjenlægen har fundet et behov for, at dit barn får briller, får du en recept med fra øjenlægen, som vi laver brillerne efter.

I sjældne tilfælde vil øjenlægen anbefale kontaktlinser til børn. Det kan f.eks være ved meget stor forskel på styrken i højre og venstre øje. Her følger vi også øjenlægens recept, når vi tilpasser linserne.

Ifølge ”Bekendtgørelse om optikervirksomhed” skal børn under 10 år undersøges af lægen eller øjenlægen, før de første gang skal have briller hos optikeren.

Børn og farveblindhed

Det er også en god idé, at få barnet undersøgt for farveblindhed, da mange skolebøger i dag er opbygget med farver for at lette børnenes indlæring. Især gør dette sig gældende i matematikbøgerne. Det vil derfor være meget nyttigt at vide, hvis man bør optegne figurerne i bøgerne med andre farver end dem, der er i forvejen.

Der er flere forskellige slags farveblindhed og sværhedsgrader. Den almindeligste kaldes rød-grøn farveblindhed. Den optræder hos ca. 8 % af mænd og ca. 0.5 % af kvinder.
Betegnelsen er noget dramatisk, for personer med rød-grøn farveblindhed oplever hverken verden farveløst eller uden røde og grønne nuancer.
De sanser blot ikke farver nær så mættede som normalt synede. Derfor opdages mildere grader ofte kun, hvis der farvetestes.

Har du brug for rådgivning om dit syn og/eller valg af briller og kontaktlinser?

– Så kan du altid kontakte os og få den hjælp, du har brug for.

Adresse

Okavangovej 44, Vinge,
3600 Frederikssund